top of page

Köpvillkor

 

Vi vill betona att du godkänner köpvillkor genom att ladda ned och använda appen “Oblivio Health”. Vi rekommenderar att du skriver ut köpvillkor och sparar dokumentet om du behöver det i framtiden. För att få ha ett konto i appen måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att radera konton från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter.

 

Omfång och tillämpning m.m.

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör en integrerad del av avtalet (”Avtalet”) mellan Oblivio Health, org. nr xxxxxx-xxxx (”Oblivio Health”) och dig som konsument, när du ingår avtal med Oblivio Health om tillhandahållande av den digitala tjänsten Oblivio Health (”Tjänsten”).

Vid motstridigheter i Avtalet ska, i förekommande fall, villkoren i huvudavtalet äga företräde framför de Allmänna Villkoren.

För tillgång och användning av Tjänsten krävs det att du accepterar och åtlyder dessa Allmänna Villkor. [1] [FT2] Dessa Allmänna Villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till och/eller använder Tjänsten.

 

Allmänt om tjänsterna

Oblivio Health är en digital tjänst inom Sverige. Start av ditt konto görs genom att ladda ned appen via Appstore eller Google Play där du väljer ett abonnemang. Efter att du startat ditt abonnemang förbinder du dig att bevaka din registrerade e-postadress då all kommunikation rörande ditt abonnemang sker via e-post.

kontaktuppgifter

För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta Oblivio Health:s support och kundservice via e-post på info@obliviohealth.com om du har frågor om din beställning. 

Priser och betalning

Alla priser anges i svenska kronor och innehåller 25 % mervärdesskatt och övriga avgifter. När du handlar i appen behandlas kortbetalningen av Apple respektive Google. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Inga kreditkortsdata lagras i vår databas, även när du väljer att spara kortet för framtida köp.

På ditt kontoutdrag kan det komma att stå Oblivio Health.se. Betalning för månadsabonnemang sker varje månad och årsabonnemang en gång per år. Vid utebliven betalning stängs inloggningen. När ett abonnemang varit stängt 6 månader i sträck kommer abonnemanget att raderas och all information i ditt Oblivio Health- abonnemang raderas från databasen.

Ångerrätt

Om du har ingått Avtalet med Oblivio Health i appen har du enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”DAL”) ångerrätt. Genom utövande av ångerrätten kan du frånträda (ångra) Avtalet utan att några särskilda skäl anges.

För att begära en återbetalning hänvisar vi till följande alternativ beroende på vart köpet skett:

Medlemskap

För att bli medlem och registrera ett användarkonto måste ni vara minst 18 år och myndiga. Om misstanke uppkommer att ni trots allt är yngre än 18 år har vi rätt att inkräva verifiering av ålder för fortsatt medlemskap.

När ni registrerar er som medlem genom att skapa ett användarkonto hos oss måste ni ange sanningsenliga och korrekta uppgifter och se till att alltid hålla era uppgifter uppdaterade och korrekta. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ert användarkonto och medlemskap avslutas på vår tjänst. Oblivio Health har rätt att kräva verifiering av angivna uppgifter för fortsatt användande av sajten, om misstanke skulle uppstå att användarprofilen är skapad med falska uppgifter. I detta ingår även att kunna verifiera publicerade bilder som antas föreställa person bakom profilen.

Ni ansvarar för att skydda lösenordet som ni använder för åtkomst till Tjänsten och får under inga omständigheter avslöja inloggningsuppgifter för någon annan. Ni har också en plikt att underrätta oss om era inloggningsuppgifter och/eller ert användarkonto kommer i orätta händer.

Ni får under inga omständigheter skapa användarkonton som ger sken av att ni har någon administrativ roll på Obliviohealth.com eller på annat sätt utge er själva att vara någon eller något som ni inte är. Användarnamnet ni väljer ska också ha ett visst mått av anständighet och får inte av Tjänsten bedömas vara stötande.

Medlemskap av Tjänsten är i grunden kostnadsfritt. Dock kan Tjänsten tillhandahålla funktioner och tjänster gäller enbart betalande medlemmar i olika nivåer. Vi förbehåller oss rätten att låta funktioner som idag är kostnadsfria helt eller delvis komma att ingå bland de funktioner som enbart ges tillgång till för betalande medlemmar.

Det är okej att ha ett individuellt konto (tjej eller kille) även om man också har ett par-konto tillsammans med någon annan. Det är dock inte tillåtet att ha flera användarkonton av samma typ. Det är ej heller tillåtet att som par interagera på Oblivio Health med ett konto ämnat för en individ. Skulle vi upptäcka att ett individuellt konto (tjejkonto eller killkonto) används av mer än en person stängs kontot.

Oblivio Health har rätt att neka medlemskap om vi misstänker att användarvillkoren inte kommer att följas. Vi har också rätt att på olika sätt stänga av eller blockera användare som inte åtlyder användarvillkoren och/eller agerar skadligt för Tjänsten. I “skadligt agerande” innefattas otrevligt och oförskämt beteende gentemot övriga prenumeranter på Oblivio Health.

Vid eventuellt brott mot användarvillkoren och avstängning avmedlemskap/användarkonto har Oblivio Health ingen återbetalningsskyldighet för eventuellt kvarstående betalade prenummerationsdagar.

Ni har som medlem alltid möjligheten att avsluta ert medlemskap och radera ert användarkonto när som helst. Detta görs genom att skicka begäran om avslut från inställningssidan för ert användarkonto. Användarkontot kommer då att raderas av admin inom 24h och kontot raderas då fullständigt och går ej att återskapa. Vid avslutande av medlemskap/användarkontot förfaller eventuella kvarstående betalade prenummerationsdagar kopplade till användarkontot. Oblivio Health har dock rätt att spärra användaren och kvarhålla användarkontot för att kunna slutföra pågående utredning kring användaren.

Medlemmarnas åtaganden och skyldigheter

Ni är fullt medvetna om och erkänner att användande av tjänsten sker helt och hållet på eget ansvar. Oblivio Health tillhandahåller enbart en tjänst/ett verktyg för att möjliggöra kontakter mellan människor. Vi går inte i god för någon medlem på sajten och du ska vara medveten om att kontakter med andra människor på sajten/appen sker på egen risk.

Ni har skyldighet att ansvara för att allt du publicerar på sajten/appen är information eller material som följer gällande lagstiftning, användarvillkor och upphovsrätt. Ni får inte publicera något du inte själv äger rätten till. Ej heller förespråka aktiviteter som strider mot svensk lag. Oblivio Health förbehåller sig rätten att radera sådant som kan bryta med användarvillkoren eller lagstiftning och har också rätt att kräva ersättning för sådant som kan läggas Oblivio Health till last i form av skadestånd och kostnader.

Ni accepterar att all information och material som ni laddar upp och/eller delar med er av på Oblivio Health lagras av Oblivio Health. Vi kräver inga uppgifter som kan kopplas till er identitet förutom e-postadressen, som vi för övrigt inte kommer att publicera publikt utan enbart används för kommunikation mellan medlemmen och Tjänsten.

Som medlem på Oblivio Health förväntas ni agera respektfullt och trevligt gentemot andra prenumeranter på Oblivio Health. Dåligt beteende gentemot andra kan leda till avstängning från Tjänsten, då det uppfattas som att ni agerar skadligt för Tjänsten.

Om man tycker att en medlem inte beter sig så som man bör och man vill påtala detta ska det anmälas till Oblivio Healths administratörer som kommer att vidta lämpliga åtgärder efter vår bedömning.

All form av reklam för tjänster och/eller produkter är förbjuden på Oblivio Health. Ert användarkonto på Oblivio Health får alltså INTE utnyttjas i kommersiellt syfte.

Det är strängt förbjudet att ta skärmdumpar eller på annat sätt spara ner material och data från Oblivio Health som är skapat av någon annan medlem i annat syfte än felrapportering.

Regler kring Bilder och annan Media

 • Användare får enbart ladda upp egna bilder som användaren har nyttjanderätt och/eller upphovsrätt till.

 • Bild där verklig person annan än kontoinnehavare är identifierbar får ej publiceras.

 • Bild som visar person måste inkludera kontoinnehavare.

 • Alla personer på bilden måste samtycka till publiceringen.

 • Bilder på personer under 18 år får inte förekomma.

 • Profilbilder (avatarer) med framträdande kön eller underliv på tillåts inte.

 • Bilder som laddas upp får inte uppfattas som stötande.

 • Bilder får inte uppfattas som reklam för någon extern tjänst eller sajt.

 • Bilder får inte föreställa något som enligt svensk lag är olagligt som t.ex. droger, sexköp eller andra kriminella handlingar.

 • Oönskade dickpics är totalförbjudna i privata meddelanden eller forumtrådar.

 • Bilder som publiceras på en profil och som antas föreställa person bakom profilen skall kunna verifieras av prenumeranten på begäran vid misstankar om att bilderna föreställer någon annan person.

 • Oblivio Health förbehåller sig rätten att, utan varning radera material som inte följer ovanstående regler eller som Vi av någon anledning uppfattar som olämpligt för Oblivio Health.se. Upprepade eller allvarliga brott mot reglerna kan leda till avstängning av användarkontot.

Oblivio Healths ansvar

Oblivio Health tar inget ansvar för några eventuella uppkomna skador till följd av användandet av Tjänsten. Detta gäller oavsett vad det är för typ av skador.

Oblivio Health tar inget ansvar för sådant som sker utanför Oblivio Health. Eventuella externa länkar publicerade på Oblivio Health besöks på egen risk. Vi tar heller inget ansvar för eventuella kontakter med personer utanför Oblivio Health.

Vi tillhandahåller enbart en plattform via webben och som applikation som möjliggör kontakter mellan individer som använder tjänsten på egen risk. Vi garanterar INTE att Tjänsten alltid är tillgänglig utan avbrott. Fel kan uppstå till följd av tekniska misstag och missöden. Vi åtar oss att driva och utveckla Tjänsten efter egen förmåga, men friskriver oss ansvar för avbrott och fel som kan uppstå till följd av orsaker som ligger utan vår kontroll. Vi har också rätt att när som helst ta ner sajten för underhåll. I allmänhet kommer dock underhåll aviseras på sajten i god tid innan, men kan också ske akut utan förvarning.

Oblivio Healths administratörer har rätt till full tillgång till all data rörande alla användare på sajten i syfte att kunna utreda brottsmisstankar och säkerställa att inget olagligt sker på Oblivio Health.

Beta-version

Oblivio Health är för närvarande att betrakta som en beta-version, vilket innebär att Tjänsten är under kontinuerlig utveckling. Detta innebär att sannolikheten för att det ska uppstå fel och avbrott i Tjänsten som helhet eller delar av Tjänsten är högre än normalt. Användare av tjänsten skall vara medvetna och ha överseende med att störningar kan uppstå ibland.

Vid eventuell tvist

De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Tvist ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas, ska tvisten behandlas i av svensk domstol. Som konsument kan du dessutom vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), i de fall ARN är behörig. Vid eventuell tvist som prövas av ARN följer Oblivio Health ARN:s rekommendationer.

 
bottom of page