top of page
Oblivio Health App

Vi lanserar inom kort

OBLIVIO

 
 

Följ med oss mot lanseringen av appen hösten 2023

Vad innebär ökad livskvalite och välbefinnande för dig?

Visste du att 80% av den totala sjukvårdskostnaden är av kronisk karaktär. Och nästa hälften av den svenska befolkningen har en kronisk diagnos. Senaste forskningen säger dessutom att en femtedel av vår hälsa kan kopplas till genetiken, medans fyra femtedelar kan kopplas till livsstil och miljöfaktorer. Om forskningen stämmer så betyder det att de flesta som går igenom sjukvården bör behandlas med livsstilsrelaterade insatser. Med andra ord ligger den mesta av vår hälsa i våra egna händer och med rätt livsstilsverktyg så kan vi börja läka oss själva.

 

Prenumerera

 

Registrera dig för att löpande information om Oblivio  som är ett digitalt livsstilsverktyg för självläkning. Och som ska hjälpa människor att optimera sin hälsa och bli den bästa versionen av sig själva. Genom en datadriven approach skapar Oblivio en holistisk bild över dig som användare. Och baserat på användardata och den senaste hälsoforskningen erbjuder Oblivio coachning i hälsofrämjande och antiinflammatoriska aktiviteter.

Tack för att du skickade in!

bottom of page